”Varför lita på USA:s militära omdöme?” Krister Eduards, Svenska Dagbladet

De svenska Natoförespråkarna hävdar att ett svenskt Natomedlemskap är nödvändigt – utan att se några skuggor i bilden. Men även riskerna med ett så stort, komplicerat och lång­siktigt åtagande behöver lyftas och värderas, skriver Krister Eduards, tidigare ambassadråd i Moskva.

Förespråkarna av ett svenskt Natomedlemskap blir alltmer artikulerade. Ett väx­ande antal inlägg och kommentarer presenteras av publicister och politiker, militärer och diplomater. Den ryska upprustningen och den växande hotbilden mot länderna i Östersjöregionen sägs entydigt tala för ett svenskt medlemskap i Nato. Läs artikel