Finlands utrikesförvaltning, strategiska prioriteringar

Finland arbetar för att främja Nordens och Östersjöregionens stabilitet. Det är av stor vikt för Finland att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet med de nordiska länderna och särskilt med Sverige. Estland och de övriga Baltiska länderna är viktiga partner för Finland både i EU, internationellt och i det regionala samarbetet kring Östersjön. Finland nyttjar aktivt den arktiska regionen och driver på att det arktiska samarbetet ska blir en tyngdpunkt inom EU:s yttre förbindelser.
Den skärpta säkerhetssituationen till följd av Rysslands agerande samt konflikten mellan Ryssland och Ukraina har långtgående konsekvenser för relationerna mellan EU och Ryssland och för Europas säkerhet. Finland verkar för att finna en lösning på krisen i Ukraina. Finland stöder också en stabilisering av Ukraina och de reformer som landet behöver. Det är önskvärt att förhållandet mellan EU och Ryssland blir bättre, men samarbetet måste basera sig på internationell rätt och respekt för internationella överenskommelser. Finland ska iaktta Europeiska unionens gemensamma riktlinjer i förhållande till Ryssland. Finland upprätthåller så mångsidiga och fungerande relationer till Ryssland som de rådande omständigheterna tillåter. Läs rapporten