Våreld dundrar fram, sla.se

Den årliga arméövningen Våreld dundrar som bäst fram vid övningsfälten i Skövde. 2 500 soldater och officerare är engagerade i övningen där tolv förband deltar.
”Det absolut viktigaste är att öva tillsammans”, säger övningsledare Niklas Blomqvist vid Skaraborgs regemente.

– Vi övar på nationellt försvar och det absolut viktigaste är att vi övar tillsammans med andra förband, säger han. Vi planerar den här övningen lokalt och det är ungefär samma upplägg som vid forna tiders slutövning, när vi hade allmän värnplikt. Läs artikel