S vill behålla status quo i EU, europaportalen.se

Socialdemokraterna vill att EU satsar på jobb, arbetsmarknad och sociala frågor. Men EU-minister Ann Linde vill inte följa med Frankrikes Emmanuel Macron i en mer federalistisk riktning. […]

Flytta mer makt till Bryssel och ta steg i en mer federalistisk riktning som bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron förespråkat är inte aktuellt.[…] ”Socialdemokraterna vill ha kvar den militära alliansfriheten”. Sagt om att EU ska ha en robust säkerhetspolitik men inget gemensamt försvar. Läs artikel