Republikens president Sauli Niinistös tal på utrikesministeriets 100-årsjubileum i Finlandia-huset den 25 maj 2018, presidentti.fi

[…]För tillfället är jag mycket bekymrad över den rådande internationella ordningen. Den regelbaserade ordningen utmanas nu från många olika håll. Den nationella säkerheten kan aldrig vila på enbart allmänna principer. Men den internationella ordningen är en av de fyra pelarna i vår utrikespolitik. Om de internationella spelreglerna och principerna vittrar, ökar trycket på de övriga pelarna avsevärt. Finlands väl och ve vilar inte heller under detta århundrade på den starkes rätt, utan på rättens styrka.

Vägen till en helt ny världsordning har sedvanligt gått via stora omvälvningar, mänskligt lidande eller rentav en kollaps. Något sådant vill vi inte se upprepas. Det nuvarande systemet och dess institutioner är inte fulländade, men det ligger inte enbart i vårt nationella intresse, utan i hela mänsklighetens intresse att försvara deras funktionsförmåga och att avhjälpa bristerna i dem. I detta arbete behöver Finland skicklig diplomati och ett utrikesministerium som är ajour med sin uppgift. Läs talet