Vapenindustrin gräver ur både försvar och välfärd, Torbjörn Wikland, fib.se

Efter årtionden av minskade försvarsanslag, nedläggning av regementen och försvarsanläggningar och avskaffad värnplikt ökar satsningarna på försvaret. Men etablerade medier klargör inte om försvaret verkligen blir bättre. De enda entydiga vinnarna är vapenindustrin i Sverige och utomlands. Döm själv:

1. Regering och opposition i riksdagen står bakom höjd pensionsålder, sämre service utanför storstäderna, punktvisa åtstramningar i socialförsäkringen och en påandra sätt försämrad välfärd. Försvarsanslagen ska däremot succesivt öka under många år framöver. Men vad ska de användas till som kan motivera försämringar i välfärden?

2. Dyrast är inköp av ett nytt luftvärnssystem i mångmiljardklassen. Försvarsminister Peter Hultqvist meddelar att han nobbar ett något billigare fransk-italienskt alternativ för att i stället satsa på det amerikanska Patriot. Det ska alltså inte upphandlas i konkurrens som i övrig offentlig upphandling. Systemet ska inte skydda hela Sverige utan bara storstadsområdena. Affären ger inte heller Sverige den allra senaste versionen eftersom systemet i USA ska ersättas av ett modernare. Läs artikel