Olle Wästberg: Sju mål för psykförsvaret, di.se

Den nya psykförsvarsmyndigheten måste bli fristående från militären och få till uppgift att stödja fria medier. Andra demokratiers befolkningar måste bli medvetna om att Sverige är en kämpande demokrati för att vi snabbt ska få hjälp. Det måste förberedas i fredstid…

Det är viktigt att den nya psykförsvarsmyndigheten blir fristående från militären och bland sina uppgifter har att stödja fria medier. Jag var själv krigsplacerad som avdelningschef på SPF. De övningar som hölls visade ofta behovet av en självständig myndighet som värnade om mediernas frihet. I en övning om ett krig på Gotland hade en färja med 1 800 flyktingar torpederats. Hur skulle vi informera? Inte alls, sa militären, medierna ska tystas. Från psykförsvaret påpekade vi att anhöriga skulle undra och att influtna kroppar i Östergötlands skärgård skulle leda till samhällsfarlig ryktesspridning.

Det psykologiska försvaret växte fram ur en reaktion mot andra världskrigets självcensur, mot Statens informationsstyrelse som sände ut de ”grå lapparna” med publiceringsförbud. Dessutom ingrep regeringen mot Torgny Segerstedts Handelstidning, J A Selanders Eskilstuna-Kuriren och Ture Nermans Trots allt, tidningar som vågade kritisera Nazi-Tyskland. En fri press måste värnas också i kris och krig. Den nya myndigheten bör alltså ha bredd och en rad uppgifter. Läs artikel