En storkonflikt kan starte i nord, aldrimer.no

…Stoltenberg fikk spørsmål om hvorvidt Russland utgjør en militær trussel mot Norge.

– Vi ser ingen umiddelbar trussel mot Norge. Uansett må vi være forberedt mot alle trusler. Samtidig må vi velge våre ord med omhu. Vi må ikke fremstille situasjonen på en måte som øker usikkerheten, spenningsnivet, eller som øker risikoen for et angrep.

– Jeg sier dette fordi det ofte stilles spørsmål og fremstilles som om det er fare for et umiddelbart angrep. Det er det ikke. Men det kan selvsagt endre seg, tilføyde NATOs generalsekretær.

– En stor konflikt kan starte i nord, hvor Russland vil ha ønske om å beskytte basene på  Kolahalvøya og sikre trygg adgang for sin flåte ut i Atlanterhavet. Norge kan bli en nøkkel i et slikt scenario. Det er klart. Fra Norge kan NATO sikre kontroll, overvåking og situasjonsforståelse. Derfor er Norge viktig for NATO-alliansen, understreket Stoltenberg i sitt innlegg på konferansen der også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) deltok. Läs artikel