Uttalande av utrikesministern med anledning av Nordkoreas provsprängning av en kärnladdning, regeringen.se

Sverige fördömer den provsprängning av en kärnladdning som Nordkorea har genomfört idag. Det är ett allvarligt brott mot landets internationella förpliktelser, FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i provstoppsavtalet (CTBT). Nordkoreas agerande är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

Sverige uppmanar Nordkorea att omedelbart upphöra med provokativa handlingar, fullgöra sina internationella förpliktelser och inleda en fullständig, verifierbar och oåterkallelig avveckling av sitt kärnvapen- och robotprogram.

Det är mycket angeläget att FN:s säkerhetsråd samlas med anledning av den senaste utvecklingen. Det är nu viktigare än någonsin att vidta åtgärder för att minska spänningarna och risken för missförstånd och misstag. Vi delar den oro som finns bland länderna i regionen. Läs uttalandet