Tuula Haatainen vill leda Finland med feministisk utrikespolitik, demokraatti.fi

Haatainen fick flest röster i SDP:s rådgivande medlemsomröstning – 8050 stycken – och valdes därmed till partiets kandidat i presidentvalet 2018. ..

I tacktalet lyfte hon fram jämställdhet, demokrati, öppenhet, jämlikhet, EU, hållbar utveckling, minoriteters ställning med mera…

Nato-linjen var densamma som under kampanjen hittills:

– Finland är stabilt utan en allians och det finns ingen anledning att ändra den linjen. Det som behövs är fortsatt samarbete med Nato, Sverige och de andra nordiska länderna.

– Vi ska ta hand om vårt försvar och ha ett trovärdigt försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Men med vapen hindrar vi inte krig, diplomati är viktigast. Läs artikel