Veckans citat

”Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall vara möjlig så att världsfreden kan bevaras. Så länge de nationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden…….Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende och självständighet.  ……..Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och självständighet”
Statsminister Tage Erlander i broschyren  ”Om kriget kommer” 1961