Utrikesminister Margot Wallström: ”Sverige har stärkt kvinnors röst i FN:s säkerhetsråd”, dn.se

Efter ett år i säkerhetsrådet konstaterar vi att Sverige har gjort avtryck. 2018 kommer att innebära stora utmaningar, men regeringen har siktet inställt på resultat. ­Arbetet fortsätter för en tryggare värld, och därmed för ett tryggare Sverige, ­skriver utrikesminister Margot Wallström (S)…

FN och säkerhetsrådet är navet i den regelbaserade världsordning som i dag allt oftare ifrågasätts av auktoritära ledare och stater. För Sverige är det ett centralt intresse att värna denna ordning – den är en förutsättning för vår suveränitet och säkerhet…

Sedan vi tillträdde i januari 2017 har vi etablerat oss som en trovärdig och inflytelserik medlem. För att nå resultat krävs en lyhörd och aktiv diplomati kombinerat med politiskt mod. Vi står upp för våra värderingar och principer av folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Samtidigt jobbar vi hårt för att undvika politiska låsningar…

Vårt arbete ger resultat. Kvinnor omnämndes i samtliga säkerhetsrådets uttalanden om krissituationer under 2017 – motsvarande siffra 2016 var 69 procent. Vi har fört in starkare formuleringar om kvinnor i resolutioner, uttalanden och mandat för fredsinsatser…

Sverige har arbetat inkluderande – för att fred och säkerhet angår alla. Vi har sett till att de som berörs av säkerhetsrådet har en röst i säkerhetsrådet. Under svenskt ordförandeskap talade till exempel utrikesministrarna från Mali och Somalia samt företrädare för den Afrikanska unionen i rådet. Läs artikel