Svensk militär ska kunna anfalla i cyberkrigföring, svd.se

Sverige och det militära försvaret utsätts ständigt för cyberattacker. Nu håller militären på att bygga upp en egen förmåga – för att kunna slå tillbaka mot andra länder.

Den som angriper Sverige ska också riskera att bli utsatt för ett motangrepp…

– Sverige och Försvarsmakten utsätts dagligen för olika former av cyberhändelser, konstaterar generalmajor Fredrik Robertsson…

Mer konkret handlar jobbet om att ta fram datakod som kan användas för angrepp och utveckla olika metoder för att ta sig in i andra länders it-system. Attackerna kan handla om allt från att angripa vanliga civila datanät till att slå ut vapensystem och därmed underlätta ett traditionellt militärt angrepp.

Vad är det ni ska bygga upp?

– Först handlar det om att bygga upp mer kunskap och ha mer forskning på området. Sedan handlar det också om att skapa procedurer för hur man agerar i olika sammanhang, hur beslutsfattandet går till och hur vi bedömer effekterna av olika åtgärder, säger Fredrik Robertsson. Läs artikel