Utikesminister Margot Wallström svarar på fråga från Hans Wallmark (M) om rysk atomubåt i Östersjön, riksdagen.se

Hans Wallmark har frågat mig om jag avser ta upp frågan om den ryska atomubåten Dmitrij Donskojs förväntade passage genom Östersjön med min ryska motpart.

 Jag kan försäkra Hans Wallmark om att regeringen återkommande och på alla nivåer tar upp säkerhetsläget i och runt Östersjön i våra kontakter med Ryssland. Vi uppmanar samtliga aktörer i Östersjön att agera enligt internationell rätt och med förutsägbarhet så att incidenter kan undvikas. Från svensk sida kommer vi att fortsätta verka för stabilitet och ökat förtroende i och runt Östersjön. Läs svaret