Utrikesminister Margot Wallström svarar på fråga från Karin Enström (M) om gasattacken i Syrien, riksdagen.se

…Mot bakgrund av de låsningar och stagnerade resolutionsförhandlingar som uppenbarade sig mellan rådets permanenta medlemmar den 6 april efter att två olika resolutionstexter, en av P3 (Frankrike, Storbritannien och USA) och en av Ryssland, lagts fram, tog Sverige initiativ till att tillsammans med övriga invalda rådsmedlemmar (s.k. ”elected 10”, E10) lägga fram en alternativ resolutionstext. Enighet kunde nås i den kretsen om en resolutionstext – som i likhet med texten från P3 och i linje med EU-uttalandet den 6 april – inkluderade ett kraftfullt fördömande av attacken och en skyndsam undersökning för att ansvariga skulle kunna ställas till svars. Trots att brett stöd fanns i rådet för E10-utkastet lades texten aldrig fram för förhandling. Mötet avslutades utan att någon text lades fram till omröstning. Samma kväll inleddes det amerikanska missilanfallet mot en flygbas i närheten av Homs.

Sedan dess har splittringarna i rådet blivit än tydligare. Ryssland lade in sitt veto mot den resolution som lades fram för omröstning av  Frankrike, Storbritannien och USA (P3) den 12 april, Sverige röstade ja till denna resolution.

Regeringen stödjer både FN:s oberoende internationella undersökningskommission för Syrien (Independent International Commission of Inquiry – CoI) och FN:s nya mekanism för utredning och ansvarsutkrävande för krigsförbrytelser och andra allvarliga internationella brott begångna i Syrien sedan 2011 (International, Impartial and Independent Mechanism, IIIM).

Användning av kemvapen är ett brott mot folkrätten och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Detta har konstaterats av säkerhetsrådet i bl. a. resolution 2118/2013.  Det är djupt beklagligt att rådet ännu ej lyckats agera enhälligt för ett fördömande och till stöd för en skyndsam utredning. Sverige avser fortstätta ansträngningarna för att förmå säkerhetsrådet att agera enhälligt mot kemvapenanvändning och för ansvarsutkrävande i Syrien. Läs svaret