Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, motion till riksdagen 2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Ur motionen:

Sverigedemokraterna budgeterar avsevärt mer än liggande budget under den kommande femårsperioden. Vi markerade redan i Försvarsberedningens rapporter genom avvikande meningar att försvaret behöver en rejäl upprustning för en rimlig försvarsförmåga…

Sverige indelas i åtta militärområden (MILO). I vardera baseras en mekaniserad brigad, i Stockholms MILO dock en stadsskyttebrigad. Antalet marinbaser ökas till tre: Syd, Öst och Väst, under Marinbas Öst läggs två detachement: Härnösand och Fårösund…

Sverige ska säga upp värdlands-stödavtal med Nato (avsnitt 7.2) och tillkännager detta för regeringen….

Sverigedemokraterna förespråkar att Sverige avstår från medlemskap i Nato…

Sverige ska inte utlova ensidiga solidaritetsgarantier eller garantier utan tydligt innehåll. En sådan politik skapar endast osäkerhet…

Pliktsystemet bör återaktiveras och samtliga unga män och kvinnor bör mönstras i en mönstring på plats. I samband med mönstringen bör en 3-dygns kurs genomföras i syfte att lära ut grundläggande överlevnad samt kontakt med uniform och lätta vapen. Omkring 8 400 tas ut till värnpliktsutbildning varje år, varav omkring 7 200, även genomför befattningsutbildningen för placering i krigsförbanden. För kvinnor är utbildningen frivillig…

När USA utsattes för terrorism den 11 september 2001 förklarade amerikanerna krig mot terror och tog sig rät-ten att anfalla Afghanistan och Irak. Utsatt för upprepad svårt drabbande terrorism kan troligen de flesta länder välja att försvara sig globalt. Sverige bör dock inte utan utomordentligt starka skäl medverka i den typen av krigföring. Läs motionen