Försvarsminister Peter Hultqvist: Svar på fråga 2016/17:39 av Jan R Andersson (M) om EU:s stridsgrupper, riksdagen.se

Från den 1 januari 2016 har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Försvaret går från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella försvarsdimensionen. Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret…

Utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) är en prioritering för regeringen och Sverige har deltagit i samtliga insatser inom ramen för GSFP. Just nu står vi i beredskap som en del av den av Storbritannien ledda EU-stridsgruppen…

Regeringen har angett (prop. 2014/15:109) att Sverige inte ska vara ramnationsansvarig för en stridsgrupp under nuvarande inriktningsperiod. Detta utesluter inte deltagande i en stridsgrupp där en annan nation har ramansvar. Läs protokollet