Utfordrende» å følge med i nord, aldrimer.no

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) erkjenner at det for øyeblikket er utfordrende for Forsvaret å greie å ivareta en tilfredsstillende situasjonsforståelse fra nordområdene.

Årsaken er at Luftforsvaret ikke lenger makter å produsere nok operative tokt med de maritime P-3 Orion overvåkingsflyene (MPA) på Andøya flystasjon. Samtidig ligger Etterretningstjenestens fartøy M/S Marjata til kai i Horten, der fartøyet får utført vedlikehold og reparasjonsarbeider.

Det gjør at Forsvarets forutsetninger for øyeblikket til å produsere et løpende situasjonsbilde fra nordområdene er sterkt redusert. En talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bruker begrepet «utfordrende» for å beskrive situasjonen. Läs artikel