Norge må ta mer ansvar for egen sikkerhet fremover, forsvaretsforum.no

«Samlet sett peker de globale trendene mot at Norge må regne med å ta større ansvar for egen sikkerhet fordi utsiktene til alliert støtte kan bli mer usikker.»
Setningen over er fra Utsyn – FFIs forskningsplan for 2019-2022, som ble presentert og overrakt til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Oslo Militære Samfund i går.
 Planen tar for seg hva FFI ønsker å fokusere på fremover og i denne planen vektlegger instituttet at Norge må bli enda mer selvstendige.
Nato fortsetter å være Norges garantist for alliert hjelp, men den samlede viljen og evnen til å komme oss til unnsetning kan bli mer usikker, skrives det i dokumentet. […]
I forlengelsen av at Norge må bli mer selvstendige har FFI valgt å fokusere på teknologi og innovasjon, spesielt med tanke på å styrke norsk forsvarsindustri. Så viktig anser de det til å være, at instituttet har besluttet å opprette en ny forskningsavdeling for innovasjon og industriforskning. Läs artikel