USA:s stridsvagnar rullar in i Sverige, etc.se

Nu har amerikanska stridsvagnar börjat rulla in i Sverige inför höstens militärövning Aurora 17, som är den största sedan kalla kriget. Vid samma tidpunkt kommer även Ryssland att hålla en stor övning.

”Det är primitiva uppvisningar. Som om två pojkar står på en skolgård och fäktar med armarna”, säger toppdiplomaten Hans Blix.

I september kommer två stora militärövningar att hållas runt Östersjön. Det är dels svenska Försvarsmaktens övning Aurora 17, som sker tillsammans med nordiska länder och Nato-medlemmar, dels den ryska övningen Zapad 17 som hålls tillsammans med Vitryssland. I den svenska övningen kommer samtliga stridskrafter att vara med – fler än 19 000 kvinnor och män kommer att delta, varav en fjärdedel från Hemvärnet, tillsammans med ytterligare 1 500 personer från inbjudna länder…

Enligt Försvarsmakten finns det två syften med övningen. Dels ska stridskrafterna samordnas för att ”öka den gemensamma förmågan att möta ett angrepp mot Sverige”. Dels är övningen ”en viktig signal till vår omgivning att vi är beredda att försvara Sverige.” Den före detta svenska utrikesministern och FN-diplomaten Hans Blix är mycket kritisk till det som han menar är en militarisering.

– Smockan hänger i luften. Det skapar onödig oro och jag tycker att all upptrappning är betänklig. Man borde ägna sig åt nedtrappning i stället, säger han…

I den ryska övningen Zapad 17 som pågår samtidigt kommer åtminstone 13 000 personer att delta. Hans Blix menar att båda övningarna är primitiva uppvisningar.

– Som om två pojkar står på en skolgård och fäktar med armarna.

Även om faktumet att de båda övningarna hålls samtidigt ger en risk för incidenter anser han inte att Ryssland bör ses som ett hot:

– Nej. De bröt mot inter­nationell rätt när de tog Krim men man övertolkar detta ­våldsamt på den västra sidan. Det används för att skapa en rädsla och en oro som sedan utnyttjas av politiker. Det pratas om att Putin har ambitioner om att återupprätta ett stort Ryssland men det finns inga som helst belägg för det, säger Hans Blix. Läs artikel