Säkerhetspolitiken får inte reduceras till försvar, Stig Henriksson (V), etc.se

Säkerhetspolitik har i Sverige reducerats till försvarspolitik. Och försvarspolitiken reduceras till det militära försvaret.

FN-begreppet ”mänsklig säkerhet” tar fasta på också andra hot: klimatförändringar, terrorism, pandemier, it-säkerhet, (importberoende av) livsmedel, fossila bränslen och mediciner.

Det civila försvaret börjar talas om och den nytillsatta försvarsberedningen har som första uppgift att undersöka hur ett fungerande totalförsvar (militärt plus civilt) ska kunna återuppbyggas i en relevant, modern form. Men hittills är det bara nålpengar – 100 miljoner för planering – avsatta, medan debatten och besluten som rör miljarder handlar om nya versionen av 60 Gripenplan (35,6), beställning av två ubåtar (8,2) och missilförsvar (20–30). Läs artikel