USAs misnøye med Forsvaret, nordnorskdebatt.no

[…]I forrige uke publiserte nettstedet aldrimer.no innholdet i et notat utarbeidet av en analyse- og planavdeling ved USAs Defense Intelligence Agency. Notatet, som nå sirkulerer i Pentagon, tar bl.a. for seg situasjonen på NATOs nordflanke.[…]

I notatet foreslås det å etablere en permanent amerikansk tilstedeværelse på Andøya flystasjon med åtte til 12 amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly (MPA). Og ikke bare det: «USA mener det minimum bør være 20 kampfly på beredskap på NATOs nordflanke. Norge har bare to F-16-fly på NATO-beredskap i Bodø. Notatet drøfter mulige grep som kan anvendes slik at Norge aksepterer amerikanske forsterkninger og kanskje en rotasjonsbasert amerikansk kampflyskvadron eller mer», skriver aldrimer.no. I tillegg skal notatet uttrykke at det er ønskelig med langsiktig amerikansk bruk av flystasjonene både på Andøya og Bardufoss.

Dersom alle disse tiltakene som foreslås i notatet blir godkjent av Norge og realisert av USA, har Norge brutt med politikken om at det ikke skal opprettes permanente, utenlandske baser i fredstid på norsk jord. Slik utviklingen har gått, og gitt den sittende regjerings vegring mot en storsatsing på Forsvaret i alle domener, er det ikke umulig at basepolitikken Norge har ført helt siden 1950-tallet blir oppgitt. Norge er under kraftig press fra USAog dersom Norge ikke imøtekommer amerikanernes ønsker, vil garantien om å komme Norge til unnsetning kunne bli kraftig uthult.  Ingen i NATO, heller ikke USA, vil rykke ut for å forsvare et land som har forsømt å forsvare seg selv.

På den annen side vil det å forkaste den tradisjonelle, norske basepolitikken ha som konsekvens at Norge overfører viktige deler av vår suverenitet til supermakten USA. En ting er å ha en sterk storebror, en annen at lillebroren blir pisket til å løpe ærend for storebroren dagen lang. Dessuten vil en militær tilstedeværelse av det format USA ser ut til å ønske seg i Norge, forverre forholdet til Russland i en grad som det er vanskelig å forestille seg.

Uansett hva som blir realitetene til slutt, er det åpenbart at mangelen på en omforent, politisk satsing på et godt utrustet, nasjonalt forsvar kan bli svært kostbar for Norge. Läs artikel