Den missförstådda realpolitiken, Magnus Christiansson, svd.se

Begreppet ”realpolitik” är en del av den liberala idétraditionen. Det berör inte utrikespolitiska problem och ställer inte intressen i motsättning till värderingar. Det är tyskt till sitt ursprung men har aldrig använts av Otto von Bismarck. Med andra ord: det mesta vi tror oss veta om detta frekvent använda begrepp är missförstånd.

Betraktat på detta sätt är en nostalgisk svensk utrikespolitisk retorik med rötter i det kalla kriget en olycka med försåtliga konsekvenser. Exempelvis är begrepp som ”tröskel” och ”solidaritet” tomma skal med lös koppling till sin ursprungskontext och med en obestämd handlingsimplikation. I Bews anda krävs bildning för att förstå såväl ursprung som förändringar. Allt för stor begreppsförvirring försvagar sammanhållningen i säkerhetspolitiken. Läs artikel