Utrikesminister Margot Wallström, svar på fråga 2017/18:1030 av Amineh Kakabaveh (V) Turkiets agerande i Afrin, riksdagen.se

[…] FN:s säkerhetsråd kräver i resolution 2401 (2018) ett eldupphör om minst 30 dagar i hela Syrien för att möjliggöra för humanitär assistans till civilbefolkningen och för medicinska evakueringar. Resolutionen tillkom på Kuwaits och Sveriges initiativ. Eldupphöret gäller i hela Syrien, inklusive Afrin. Turkiet måste därför efterleva resolutionens krav. Sverige har framfört detta budskap upprepade gånger i FN:s säkerhetsråd och bilateralt direkt till Turkiet.

Vi kommer fortsätta att verka för att resolutionen genomförs. FN:s samtliga medlemsstater, däribland Turkiet, har ett ansvar att följa de av säkerhetsrådet beslutade resolutioner. I fredags diskuterades Syrien återigen i säkerhetsrådet och Sverige gav då uttryck för vår starka oro över Turkiets offensiv mot Afrin och underströk att resolution 2401 om eldupphör gäller i hela Syrien. Läs hela svaret