USA har alt etablert seg på Jan Mayen, steigan.no

Norge er ikke lenger i stand til å fly inn forsyninger til våre egne folk på Jan Mayen, bl.a. fordi vi har sendt Hercules-fly til Mali. Dermed slippes USA til. Forskere advarer mot at amerikanske fly på Jan Mayen kan øke spenningen med Russland. Men det var visst ikke forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekymret for.

Amerikanske spesialister har vært på Jan Mayen for å tilrettelegge for amerikanske militærfly. En gruppe fra «435th Contigency Response Squadron» har undersøkt landingsforholdene og en gruppe fra «435th Security Forces Squadron» har sett på sikkerheten.

Professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole er svært kritisk til amerikanske militærfly på Jan Mayen.

Årsaken er at de russike atomubåtene på Kolahalvøya må passere den norske øya før de kommer ut i det åpne Atlanterhavet.

– Her trekkes Norge inn i en stormaktsrivalisering fordi vi selv ikke klarer å holde orden i eget bo med egne styrker, sier Heier.« Läs artikel