USA gör inspektionsbesök i Finland, puolustusvoimat.fi

USA gör ett inspektionsbesök i Finland 22–25.11.2016 i enlighet med Wiendokumentet 2011 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder.

Området som inspekteras innefattar Jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj och övningsområdet i Rovajärvi. Arméns MVH16 övning pågår som bäst i övningsområdet…

Syftet med utvärderingsbesöket är att verifiera att sådana militära funktioner som enligt Wiendokumentet borde ha meddelats i förväg inte pågår i utvärderingsområdet. Läs pressmeddelandet