Ryssland avlägger ett utvärderingsbesök vid Lapplands flygflottilj, puolustusvoimat.fi

Ryssland avlägger den 15.11.2016 ett utvärderingsbesök vid Lapplands flygflottilj. Utvärderingsbesökets syfte är att öka förtroende och säkerhet i enlighet med Wien-dokumentet 2011…

Finland har i enlighet med enligt Wien-dokumentet 2011 varje år sammanställt en militär informationsutbytesrapport. Målsättningen med utvärderingsbesöket är att konstatera att de uppgifter som Finland i rapporten angett för Lapplands flygflottiljs del stämmer överens med den information som presenteras för utvärderingsdelegationen. Läs  pressmeddelande