Multinationellt utvärderingsbesök i Finland, puolustusvoimat.fi

Kanada leder ett multinationellt utvärderingsbesök i Finland 22.–25.11.2016. Utvärderingsbesökets syfte är att öka förtroende och säkerhet i enlighet med Wien-dokumentet 2011.

Området som utvärderas innefattar Jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj och övningsområdet i Rovajärvi. Arméns MVH16 övning pågår som bäst i övningsområdet.

Utvärderingsgruppen består av två personer från Kanada, en från Norge och en från Estland. Gruppen leds av överstelöjtnant Francois Casault från Kanada.

Finlands förbindelseofficersgrupp består av tre personer och leds av överstelöjtnant Harri Paldanius från Markstridsskolan.

Syftet med utvärderingsbesöket är att verifiera att sådana militära funktioner som enligt Wien-dokumentet borde ha meddelats i förväg inte pågår i utvärderingsområdet.Läs pressmeddelande