Uppror i MP mot Nato-avtal, Sveriges Radio

Sedan hösten 2014 har Sverige ett värdlandsavtal med militäralliansen Nato. Avtalet ska behandlas i riksdagen under våren och träda i kraft den 1 juli. En proposition från regeringen med de lagändringar som krävs kommer att presenteras inom kort. Avtalet ska ge Nato rätt att placera trupp och att genomföra övningar i Sverige, både i fredstid och i krig. Förutsättningen är att Sverige först gett sitt godkännande.

Men i Miljöpartiet är Sveriges relation till Nato omstridd. Partiet har i regeringen ställt sig bakom avtalet men i dag kräver de fyra miljöpartistiska riksdagsledamöterna Jabar Amin, Annika Lillemets, Valter Mutt och Carl Schlyter samt de två före detta språkrören Per Gahrton och Lotta Hedström att Sveriges avtal med Nato omförhandlas. De vill ha ett uttryckligt förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige. Läs artikel