MP-topp sprider desinformation, Anders Lindberg, ledare i Aftonbladet

Just nu tar Nato-frågan allt syre i den säkerhetspolitiska debatten. Det är trist av många skäl. Den energi som går åt till att diskutera Nato skulle i stället kunna läggas på hur en modernt utformad värnplikt kan se ut. Eller på hur vi ska finansiera en försvarsmakt som kan möta de nya hot som representeras av den så kallade hybridkrigföring Ryssland ägnar sig åt i Ukraina. Om fem år kommer Sverige inte att vara med i Nato, det är nog alla överens om. Men hur det svenska försvaret ska se ut om fem år avgör vi nu och då är Nato­debatten mest i vägen. Läs ledaren