Uppbåden inleds: bekanta dig med anvisningarna, maavoimat.fi

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under tiden 15.8–13.12.2019. Regionalbyråerna ordnar sammanlagt 455 uppbådstillfällen på 248 orter. I uppbåden deltar i år sammanlagt cirka 35 000 värnpliktiga män. Uppbåd ordnas för alla värnpliktiga som fyller 18 år i år, d.v.s. de män som är födda 2001, och för dem som av någon anledning inte deltagit i uppbåd tidigare.

Uppbåden är en betydelsefull möjlighet för försvarsmakten att möta de unga personligen. Samtidigt håller man kontakt med kommunerna och de lokala myndigheterna i syfte att utveckla den övergripande säkerheten och myndighetssamarbetet. Uppgifter om uppbådet finns i uppbådskungörelserna på adressen varusmies.fi/sv/uppbaden. Läs pressmeddelande