Nasjonal sikkerhet som bankinnskudd, nordnorskdebatt.no

Vidar Eng

Norges sikkerhetspolitiske stilling er blitt mer utsatt. Forholdet mellom Norges naboland Russland og Vesten, som vi tilhører, er dårligere enn på lenge og nærmer seg kald-krigs-tilstander. Det er ikke sånn at Russland generelt er truende og ekspansjonistisk overfor sine naboland, men når Russland føler seg truet, kan landet slå hardt til militært. Det har vi i de senere år sett både i Georgia og i Øst-Ukraina. Norges blå regjering synes å ha bare to dårlige svar på utviklingen. Det ene er å ønske USAs tropper velkommen fast stasjonert på norsk jord, først på Værnes, nå også i Indre Troms. Med dette håper regjeringen at USAs støtte vil være en realitet dersom Russland skulle true Norge. Og kanskje det. Men det kan også tenkes andre muligheter. En ting er at Russland vil oppfatte seg mer truet på grunn av det økte amerikanske nærværet på norsk jord, slik at trusselen mot Norge øker. Under den kalde krigen førte Norge en balansert sikkerhetspolitikk med to elementer, avskrekking og beroligelse. Avskrekking med et sterkt norsk forsvar i nord koblet til en NATO-garanti. Beroligelse med selvpålagte restriksjoner, både nei til baser fra andre NATO-land og nei til utenlandske styrker på øvelse i Finnmark. Nå er beroligelsespolitikken avskaffet og den blå regjeringen satser ensidig på USA-styrker, bl.a. fordi Norges eget forsvar er for svakt i nord. […]

Så hva er alternativet? Etter min mening bør vi bruke mer på forsvaret, så vi bør øke fra nå 1,6% til til 2% av BNP. Ikke fordi dette er et krav fra NATO og USA, men fordi vi har et så stort landområde og havområde å overvåke og forsvare at det er nødvendig. Ingen stormakter hjelper et land som ikke prøver å forsvare seg selv. Vi kan godt opprettholde medlemskapet i NATO og håpe på stormaktsstøtte om vi skulle trenge det. Men vi bør også øke det militære samarbeidet med våre naboland Sverige og Finland, to land vi står svært nær på de fleste områder. Deres eventuelle militære støtte er selvsagt mye svakere enn USAs, men de deler samme landområde med oss og kan ikke stikke av i en krisesituasjon. De tre land har mer fellesinteresse enn det Norge noen gang kan ha med USA. Det er mer sannsynlig at Sverige og Finland vil støtte oss en krise, i alle fall hvis de tre land på forhånd koordinerer sitt forsvar mer enn i dag. Norge bør ikke satse alt på en usikker støtte fra USA. Vi trenger en mer realistisk og nasjonal sikkerhetspolitikk. Läs artikel