Peter Hultqvist får svar av Per Blomquist

Jag citerar från alliansfriheten.se:

”För Sveriges Radio säger Hultqvist:

– Vi ser det här som en plattform för säkerhetspolitisk dialog och möjligt samarbete när det gäller krissituationer.

Det är uppenbart att EII inte handlar om försvar utan just insatsoperationer i ’krissituationer’ som Hultqvist säger och som framgår av benämningen Europeiska Interventionsinitiativet.

För Sverige finns inga nationella säkerhetsskäl att gå med i EII. Sveriges säkerhet talar tvärtom mot deltagande. Fortsatt satsning på att bygga upp det egna försvaret måste vara prioritet nummer ett.”

Skilj på dialog, förhandlingar och allt annat gott som tillhör politik och diplomati från krig och det som kan dra Sverige in i krig! Här visar försvarsministern att kan som provinsiell tidningsredaktör har fått en för stor uppgift. Han bedömer inte vilka som är inblandade och att det kan leda till krig. Är man som Sverige granne med en stormakt, Ryssland, som med stor sannolikhet är inblandad i Mellanöstern, ska vi hålla oss borta.

För fred mot krig, vill medborgarna. Det ska då vara ledstjärnan också för Hultqvists handlande.