Sverige måste satsa mer på försvaret, Lennart Arvidsson, Kristianstadsbladet

Donald Trump har under sin kampanj åtminstone haft rätt på en punkt, nämligen att Väst- och Centraleuropa inte velat betala för sin kollektiva säkerhet som medlemmar i Nato, eller Sverige, med sina särskilda avtal med bland annat USA, utan åkt snålskjuts på USA…

Riktvärdet för Nato är att medlemsländerna ska satsa cirka 2 procent av BNP på försvaret. Siffran borde rimligen inte vara lägre för Sverige, särskilt om vi enbart ska förlita oss på egen förmåga. Vi är nu på väg mot 0,9–1,0 procent. Den nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist gör troligen vad han kan, och gör enligt min uppfattning ett bra jobb, men det finns alltför många som av olika skäl bromsar en möjlig och nödvändig styrketillväxt.

Läget och den ökande osäkerheten efter valet av Trump gör att man borde ta ett rejält omtag i försvarsfrågan, med målsättningen att om fem år satsa minst 2 procent av BNP på försvaret. Läs artikel