Tydligt nej till Nato på kongressen, gp.se

I det första förslaget till politiska riktlinjer på området stod ”ett medlemskap i Nato är inte aktuellt”.
En för mild skrivning, enligt flera ombud och efter överläggningar på lördagskvällen ändrades det till: ”Vi säger nej till medlemskap i Nato”. En ändring som en rad ombud hyllade från talarstolen.
– Det känns väldigt bra att vi fått med den skrivningen i riktlinjerna säger Kenneth Persson, Dalarna…

Försvarsminister Peter Hultqvist håller med om att det är viktigt att göra en tydlig markering att det inte är aktuellt med ett Natomedlemskap. Däremot tycker han att det går mycket väl att samarbeta, utan att det ska tolkas som ett närmande till Nato.

– Det är ingen glidning. Antingen är man gravid eller så är man inte gravid, om man gör en liknelse, säger han. Läs artikel