Kongressbeslut: Ny skrivning om vapenexporten, svd.se

Den socialdemokratiska partikongressen tvingade in skrivningar om vapenexporten i partiets politiska riktlinjer. Samtidigt avvisade kongressen formuleringar som antogs redan på förra kongressen 2013.

I partiledningens ursprungliga riktlinjer stod ingenting om den svenska vapenexporten. Efter jämkningar med ombuden godtog partiledningen formuleringen ”regelverket för krigsmaterielexport ska moderniseras, bland annat genom att ett så kallat demokratikriterium införs”.

Det blev också kongressens beslut. Men det fanns de som inte var nöjda.

– Det är en svagare formulering än vad vi skrev i Framtidskontraktet 2013. Där står det ”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter”. Att denna notering saknas kommer att noteras, partivänner, sade ordförande i Tro och Solidaritet Ulf Bjereld. Läs artikel