Trygghet, trussel eller ydmykelse?

Frode Bygdnes, Rødt Harstad

Hangarskipet USS «Gerald R. Ford» er verdens største krigsskip, på besøk i Norge. Media og mange folk rundt Oslofjorden fremstiller dette som en stor positiv begivenhet. Politikerne påstår at vi har USA i ryggen for å trygge vår suverenitet.

Når analyser og kritiske spørsmål uteblir om hensikten med seilinga langs vår kyst, bør en være på vakt. Vi må stille spørsmål om hvor langt vi er kommet inn i en opprustningsspiral? Er denne praksis trygg eller er hensikten å skremme? Er Norge tjent med å skjerpe motsetningene mellom supermaktene? Kan Norge bli et militært mål i seg sjøl med denne politikken? Og hvor har debatten vært om å endre vår basepolitikk? Er dette en demonstrasjon om at Norge ikke er en suveren stat lenger?

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram hadde ikke en gang spurt amerikanerne om de har atomvåpen med seg. Han påsto i NRK-debatten at amerikanerne er våre venner, så de respekterer norsk lov. Den tilliten er det ingen grunn til å ha til et land som spionerer på sine allierte. […]

Tidligere gikk basepolitikken ut på å ikke true vår nabo i øst for ikke å bli et militært mål. Nå er basepolitikken å vise muskler. Nå skal Russland vite at vi har atomvåpen både i Oslo, i Tromsø og på våre fire omforente baser. Läs artikel