Østlandet kan få en egen hærstyrke, vg.no

Norges forsvar er i stor grad konsentrert om Troms og Finnmark, der landets eneste brigade befinner seg. Nå kan en styrking av nærværet på Østlandet bli aktuelt.

I 1986 hadde Hæren 13 operative brigader. I dag er det én igjen, skriver Aftenposten. Det dreier seg om Brigade Nord, med 5.000 soldater og med hoveddelen av brigaden i Troms. Det er også betydelige styrker i Finnmark.

I Sør-Norge er det Heimevernet som har ansvaret for territorialforsvaret. Selv om det finnes en god del soldater og militære avdelinger også på Østlandet, så finnes det ingen selvdrevet og selvforsynt krigsstyrke sør for Troms. Hærsjefen, generalmajor Lars Lervik, mener at Ukraina-krigen viser at volum på styrkene er en kvalitet i seg selv:

– Det nytter ikke å kjøpe ett supervåpen og tro at du har løst alle problemene. Det handler om å sette ting sammen i system, og for hærstyrker er det brigader som er systemet, sier han til Aftenposten. Läs artikel