Trump följer med på köpet, Jan Svenningsson, Borås Tidning

…Eftersom försvarspolitiken medvetet har dribblats bort, utan folkligt mandat, har grundlagens text om att ”all makt utgår från folket” blivit utan innehåll. Det påpekar Jan Svenningsson i denna replik apropå kravet på Nato-medlemskap.

De försvarspolitiska talespersonerna för Allianspartierna hävdar i en debattartikel i BT den 11 december att Sverige bör bli fullvärdig medlem i Nato. Detta med hänvisning till ”ett allt sämre säkerhetsläge”, samt att ”Sverige under lång tid har integrerats med Nato”…

För inte så länge sedan definierades vår säkerhetspolitik enligt följande: ”Den viktigaste uppgiften för svensk säkerhetspolitik är att försöka hålla vårt land utanför ett framtida krig – med bibehållen frihet och självständighet…

Denna politiska linje hade en djup folklig förankring och därtill en politisk acceptans. När Alliansföreträdarna talar om bred politisk enighet, avser de överenskommelser i riksdagen mellan partierna. Men försvars- och säkerhetspolitiken är den politiska fråga som är den viktigaste frågan att ha medborgerlig enighet kring. Enär den tidigare citerade försvarspolitiken medvetet har dribblats bort, utan folkligt mandat, (vilka valaffischer krävde avskaffande av den allmänna värnplikten eller Nato-integration?) har grundlagens text om att ”all makt utgår från folket” blivit utan innehåll.

Med Nato-medlemskapet följer också Trump och Erdogan. Vad kan det innebära för Mellanöstern och hur ”duktigt” skall Sverige då vara? Kanske som i Afghanistan?…

När Estlands förre försvarsminister besökte Borås i oktober 2015, ansåg han att Sverige inte behövde gå med i Nato. Istället borde Sverige återmilitarisera Gotland, så att: ”Ni inte vaknar upp med gröna oidentifierbara gubbar på ön.”

Så devisen ”varje land har en armé, sin egen eller någon annans” är sann och alltid aktuell. Jag är övertygad om att vi, svenska folket – om vi får välja – föredrar vår egen. Läs artikel