Precis 100 år sedan Ryssland gav Finland självständighet, svenska.yle.fi

Det här året har vi firat Finlands självständighets 100-årsjubileum, och just i dag, är en speciell dag i det firandet.

Den 31 december 1917, alltså för exakt hundra år sedan, gick Ryssland med på att Finland bryter sig loss, och landet erkände Finland som en självständig stat. Det skedde i samband med att en delegation på tre personer, med senatsordförande Pehr Evind Svinhufvud i spetsen, reste till S:t Petersburg i slutet av december. De var där för att överlämna en officiell begäran om erkännande av självständigheten.

Efter en lång vänta på nyårsafton fick delegationen ett undertecknat dokument av Folkkommissariernas råd, det vill säga den dåtida ryska regeringen. Enligt dokumentet blev Finland ett självständigt land. Det berättas att Svinhufvud kort efteråt fick träffa Vladimir Lenin och framförde, som han själv kallar det, ”ett sorglöst tack för avskedsbrevet”.

Finlands frigörelse från Ryssland och självständighet bekräftades några dagar senare av den verkställande centralkommittén. Sverige och Frankrike var de första som erkände Finlands suveränitet den 4 januari 1918. Grekland följde strax efter och Tyskland erkände Finland den 6 januari.

De andra nordiska länderna Norge och Danmark erkände Finland inom den närmaste veckan. Läs artikkel