Trots FN och alla insatser: Blodet flyter än i Sahel, ui.se

Görrel Espelund, journalist och författare

Det som började med ett till synes begränsat uppror i norra Mali, och en statskupp 2012, har sträckts ut till ett konfliktområde som spänner över flera grannländer och en myriad av terroristgrupper, rebellrörelser, självförsvarsgrupper och lösa banditgäng. Det senaste landet att drabbas hårt är Burkina Faso där attackerna ökade lavinartat i fjol, främst i landets norra och östra delar. Jihadisternas utbredning är också illavarslande för västafrikanska kustnationer som Ghana, Elfenbenskusten, Benin och Togo, varnar fredsorganisationen och tankesmedjan International Crisis Group. […]

Det finns flera likheter mellan norra Mali och de områden som senare dragits in i konflikten. I botten ligger ofta ekonomiskt eftersatta lokalsamhällen som känner sig marginaliserade av centralmakten. Klimatförändringar och jordförstöring har försämrat förutsättningarna i en region som sedan länge präglats av motsättningar mellan olika folkgrupper vad gäller landrättigheter, betesmarker och vattentillgång. Läs artikel