Ny svensk doktrin för gemensamma operationer (DGO)

På sajten cornucopia.se berörs kortfattat den nya Doktrin för gemensamma operationer som tagits fram av Försvarsmakten.

Den 3 juli kommer vi att på den här sajten utveckla vår syn på detta viktiga doktrindokument som bara alltför tydligt återspeglar bristerna i svensk försvarsstrategi.

Till dess kan doktrindokumentet läsas här.

Vad thrillerförfattaren som driver cornucopia.se har att säga om DGO kan man läsa här.