En politik för fred och samlevnad, sla.se

Per Blomquist

Den 12 juni läser jag professor Anders Björnssons inlägg på den mycket sakliga sajten alliansfriheten.se att han på nätet har sökt efter slagordet ”fredlig samlevnad” och fick som första post följande:

”Att leva tillsammans i fred handlar om att acceptera skillnader och att ha förmågan att lyssna, erkänna, respektera och uppskatta andra samt leva på ett fredligt sätt. Den 16:e maj förklarade FN:s generalförsamling som den Internationella dagen för fredlig samlevnad som ett medel för att regelbundet mobilisera det internationella samfundets ansträngningar. Dagen syftar till att upprätthålla önskan om att leva och agera tillsammans, förenade i mångfald, att bygga en hållbar värld av fred, solidaritet och harmoni.”

Dagen efter, den 13 juni, läser jag i SLA på ledarsidan Agnes Karnatz ledare med rubriken: ”Våga visa försvarsintresse.” Min första tanke blir: Vågar inte medborgarna visa försvarsintresse? Förmodligen inte. Varför? Därför att vi har en försvarsminister Peter Hultqvist som sprider dels hat mot ett av våra största partier (Aftonbladet 3/12-19 med flera), dels hat och hot mot vår stora granne i öster, Ryssland.

Hultqvist framstår som krigsminister som inrättat värdlandsavtal och tillåter övning av anfallskrig på vårt markterritorium med stridskrafter från USA och Nato. Läs artikel