Totalförsvarsplanering – tre nya regeringsuppdrag till myndigheterna, msb.se

Den 15 december fattade Riksdagen beslut om inriktningen för det civila försvaret för åren 2021-2025. Totalförsvarsbeslutet bekräftar regeringens satsningar och förslag inom området civilt försvar. Nu har regeringen också fattat beslut om tre nya uppdrag till MSB, Försvarsmakten och de bevakningsansvariga myndigheterna som handlar om den fortsatta totalförsvarsplaneringen.

De tre uppdragen är:

  • inriktning för en sammanhängande planering för totalförsvaret,
  • anvisningar för det civila försvaret för försvarsbeslutsperioden 2021-2025 samt
  • uppdrag till MSB att göra en samlad bedömning av förmågan inom det civila försvaret.[…]

Utgångspunkten är målet för det civila försvaret och det som i övrigt anges i totalförsvarspropositionen. MSB och Försvarsmaktens antaganden om det väpnade angreppet ska användas som stöd och MSB ska tillhandahålla metodstöd för arbetet. Läs pressmeddelande