5G-auktion återupptas 19 januari, pts.se

Frekvenstilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden återupptas den 19 januari 2021.

I november beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att pausa tilldelningen av frekvenser i 3,5 GHz och 2,3-GHz banden, i väntan på beslut från kammarrätten.

Eftersom kammarrätten nu beslutat att PTS villkor avseende Huawei ska gälla i väntan på den rättsliga prövningen av PTS beslut så återupptar myndigheten tilldelningen.

PTS har varit i kontakt med de deltagande aktörerna och meddelat att auktionen inleds tisdag den 19 januari 2021. Läs pressmeddelande