Folk och försvar – finns den kvar? fib.se

Torbjörn Wikland, medlem av Folket i Bild/ Kulturfronts redaktionskommitté

I januari 2021 är det dags igen för Folk och försvars årliga konferens i Sälen. Med tanke på Covid-19 är den omgjord till en mer digital konferens, men det räcker egentligen inte. Även konferensens innehåll skulle behöva göras om för att motsvara vad den en gång var. Organisationen Folk och försvar lever inte upp till sitt namn.

1939, när krigsmolnen i Europa hopades före andra världskrigets utbrott, gjordes en avgörande markering i svensk säkerhets- och försvarspolitik. På initiativ av Torsten Nilsson, ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet (och sedermera social- och utrikesminister), ordnades en stor konferens i Stockholms Konserthus. Konferensen kallades Folk och försvar och hade en bred uppslutning med många höga och inflytelserika civila och militära representanter.

Det var startpunkten för att inför omvärlden markera att Sverige hade en bred uppslutning bakom ett folkförsvar inför hotande militära angrepp. […]

Kanske har Folk och försvar också fått en roll som påtryckarorganisation för en mer aggressiv utrikespolitik. Nu talas inte bara om ett hot från Ryssland utan även ett hot från Kina. I en särskild intervju med Folk och försvars generalsekreterare i juni i år säger försvarsminister Peter Hultqvist: ”Vi har att göra med ett auktoritärt Ryssland och ett auktoritärt Kina”. Det är en uppdatering av säkerhets- och försvarspolitiken för att komma ännu närmare aktuell amerikansk utrikespolitik och än längre bort från det ursprungliga Folk och försvar. Läs artikel