Tio länder i storövning i Dalarna, forsvarsmakten.se

Just nu pågår intensiva förberedelser för att dra igång den multinationella stabsövningen Joint Protector 21, som äger rum i Trängslet i Älvdalens kommun i Dalarna 16-26 september.

Som mest kommer cirka 700 personer, militärer och civila, i en multinationell stab att öva planering, ledning och samordning av gemensamma operationer i ett så kallat gråzonscenario. Gråzon innebär ett skede där olika typer av angrepp eller störningar riktas mot en stat utan att nå över tröskeln för väpnat angrepp.

– Joint Protector 21 är en viktig övning för JEF, Joint Expeditionary Force, som är ett brittiskt ramverk för en multinationell snabbinsatsstyrka med 10 medlemsländer, inklusive Sverige som anslöt sig 2017. Det handlar om att i en tillfälligt upprättad stabsmiljö öva ledning och samordning av gemensamma operationer, men också att öka den gemensamma interoperabiliteten, det vill säga de olika ländernas förmåga att agera tillsammans, både tekniskt och doktrinärt, säger överste Martin Liander, övningsledare för det svenska deltagandet i den i övrigt brittiskledda övningen. Läs pressmeddelande

Läs också kommentar tidigare på den här sajten om Jef.