Tillträde till svenskt territorium av andra länders militära flygplan, fartyg och fordon, regeringen.se

Vid vissa tillfällen behöver andra länders militära fartyg, flygplan och fordon passera svenskt territorium. Det kan handla om örlogsbesök eller genomförandet av gemensamma militära övningar, men i de flesta fall handlar det om tillfälliga passager. Varje passage eller besök godkänns i ett så kallat tillträdesärende. Årligen hanteras cirka 100 sådana ärenden av Försvarsdepartementet.

Tillträdesförordningen (1992:118) reglerar under vilka förhållanden utländska militära fordon, statsluftfartyg och statsfartyg kan få tillträde till svenskt territorium. Beslut om tillträde till svenskt territorium för statsluftfartyg, statsfartyg och militära fordon fattas av regeringen eller av Försvarsmakten…

Försvarsmakten beslutar i så kallade 5 § -ärenden (forskningsfartyg, transportflygplan och fordon förutom stridsfordon) och har även bemyndigats av regeringen att fatta beslut om örlogsfartyg från länder som är medlemmar i EU eller Nato som genomför rutinbesök. Läs pressmeddelande