Norges försvarsminister besökte Sverige, regeringen.se

Under mötet den 22 juni diskuterade ministrarna bland annat regional säkerhet och samarbetet inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, där Norge under nästa år tar över som ordförandeland.

– Syftet med mötet är att fortsätta utveckla försvarssamarbetet mellan våra länder. Det bidrar till stabilitet och att höja tröskeln för konflikt i vår del av världen, säger försvarsminister Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande