Försvarsmakten får befogenhet att förhandla avtal om utvecklingen av flygövningen ACE, forvarsmakten.se

Regeringen beslutade den 22 juni att ge Försvarsmakten befogenhet att förhandla avtal om utvecklingen av flygövningen Arctic Challenge Exercise (ACE). Syftet är att stegvis utveckla ACE till en högkvalitativ övning på så kallad flaggnivå…

För att nå så kallad flaggnivå på en flygövning krävs det att övningen uppfyller en rad kriterier. För närvarande finns det endast tre andra internationella flygövningar som når så kallad flaggnivå.

– Utöver de positiva effekter en återkommande högkvalitativ flygövning i Norden får för interoperabilitet och operativ förmåga visar också de nordiska länderna att de tar ansvar för säkerheten i vår del av Europa, säger Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande